نقشه صنعتی
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، رسم فنی ، آموزش نقشه کشی


 
قطعات:ترکیبی:
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، قطعات ترکیبی ، نقشه کشی صنعتی

yivg5kfnw1dympvh3ce8.jpg3201118


 
فیکسچرهای فرزکاری
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، آموزش نقشه کشی ، فیکسچر
فیکسچرهای فرزکاری پنجشنبه 1387/10/05 11:0


 
طرز کار قالب کشش
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، آموزش نقشه کشی ، قالب سازی

عکسها و طرح های از قالبهای تزریق پلاستیک.


 
نقشه خار تخت وجاخاری
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، خار ، آموزش نقشه کشی
 
نقشه گیره
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، نقشه گیره

ررررPicture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/


 
نقشه مزکب
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، آموزش نقشه کشی ، قطعات ترکیبی

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/


 
قطعات ترکیبی1
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: نقشه کشی صنعتی ، قطعات ترکیبی ، نقشه کشی ، آموزش نقشه کشی


 
← صفحه بعد